Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to main content

Villkor

Läs noggrant igenom användarvillkoren för denna webplats.

Eftersom din användning av webbplatsen indikerar att du accepterar dessa villkor, använd inte webbplatsen om du inte samtycker till att vara bunden av dessa villkor. Vi kan komma att ändra villkoren med jämna mellanrum, så vänligen kontrollera dem då och då eftersom din fortsatta användning av webbplatsen innebär att du accepterar alla ändrade föremål. Om du har några kommentarer eller frågor, eller om det finns någon bestämmelse som du inte förstår, är du välkommen att mejla en förfrågan till oss på [email protected] 

Även om vi gör rimliga ansträngningar för att tillhandahålla korrekt och aktuell information om Starbucks Coffee Company ('Starbucks') om denna webbplats, bör du inte anta att informationen som tillhandahålls alltid är uppdaterad eller att den här webbplatsen innehåller all relevant information som finns tillgänglig om Starbucks. I synnerhet, om du fattar ett investeringsbeslut angående Starbucks, vänligen konsultera ett antal olika källor innan du slutför ditt beslut. 

 

Upphovsrätter och varumärken

Om inget annat anges är allt material på den här webbplatsen skyddat som upphovsrätt, varumärke, varumärken och/eller andra immateriella rättigheter som ägs av Starbucks och/eller dess dotterbolag och dotterbolag eller av andra parter som har licensierat deras material till Starbucks. Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas är förbehållna.

 

Personlig användning

Din användning av materialet som ingår på denna webbplats är endast i informationssyfte. Du samtycker till att du inte kommer att distribuera, publicera, överföra, modifiera, visa eller skapa härledda verk från eller utnyttja innehållet på denna webbplats på något sätt. Du får inte kopiera, distribuera eller visa material på denna webbplats eller någon del av den till tredje part. Du får inte länka till eller spegla någon del av denna webbplats. Ingen annan användning, reproduktion eller distribution är tillåten utan föregående skriftligt tillstånd. Varje intrång i dessa rättigheter kommer att resultera i lämpliga rättsliga åtgärder. Du samtycker till att gottgöra, försvara och hålla Starbucks ofarligt för all otillåten användning du kan göra av material på webbplatsen. Du erkänner att obehörig användning av innehållet kan orsaka irreparabel skada för Starbucks och att Starbucks i händelse av obehörig användning har rätt till ett föreläggande utöver alla andra rättsmedel som finns tillgängliga enligt lag eller i rättvisa.

 

Feedback och bidrag

Du samtycker till att du är och ska förbli ensam ansvarig för innehållet i alla inlämningar du gör, och du kommer inte att skicka in material som är olagligt, ärekränkande, kränkande eller obscent. Du samtycker till att du inte kommer att skicka in något till webbplatsen som kommer att bryta mot någon tredje parts rättigheter, inklusive upphovsrätt, varumärke, integritet eller andra personliga eller äganderätt(er). Även om vi uppskattar ditt intresse för Starbucks, vill vi inte och kan inte acceptera några idéer som du anser vara proprietära angående design, produktteknologi eller andra förslag som du kan ha tagit fram. Följaktligen kommer allt material som du skickar till denna webbplats att betraktas som ett beviljande av en royaltyfri icke-exklusiv rättighet och licens att använda, reproducera, modifiera, visa, överföra, anpassa, publicera, översätta, skapa härledda verk från och distribuera detta material genomgående universum i vilket medium som helst och genom alla metoder för distribution, sändning och visning oavsett om det nu är känt eller härefter utarbetat. Dessutom garanterar du att alla så kallade "moraliska rättigheter" har avståtts.

 

Länkar

Vissa länkar på webbplatsen gör att du kan ansluta till webbplatser som inte är under vår kontroll. Starbucks tillhandahåller dessa länkar endast som en bekvämlighet. Uppkomsten av en länk innebär inte Starbucks stöd, och Starbucks är inte heller ansvarigt för innehållet på någon länkad webbplats. Du kommer åt dem på egen risk.

 

Integritet

För en förklaring av Starbucks praxis och policyer relaterade till insamling, användning och lagring av våra onlinegästers information, läs vår sekretesspolicy

 

Varning

Starbucks är inte ansvarigt gentemot dig eller någon tredje part för eventuella fel eller förseningar i innehållet på webbplatserna eller för några åtgärder som vidtas med hänsyn till det. I den utsträckning som tillämplig lag tillåter, kommer Starbucks inte att hållas ansvarigt för någon direkt, indirekt eller följdförlust som uppstår från användningen av innehållet på dessa webbplatser eller från din åtkomst till annat material på Internet via webblänkar från dessa webbplatser. Starbucks strävar inte efter att begränsa ansvaret i fråga om bedräglig felaktig framställning eller i fråga om dödsfall eller personskada som direkt orsakats av deras vårdslöshet. Starbucks använder rimlig skicklighet och omsorg vid utvecklingen av den här webbplatsen men ger ingen garanti för dess noggrannhet, tillgänglighet eller tillförlitlighet, och Starbucks garanterar inte heller att funktionerna på webbplatsen kommer att vara oavbrutna eller felfria, att denna webbplats eller dess server kommer att vara fri från virus eller andra skadliga komponenter, eller att defekter kommer att rättas till även om Starbucks känner till dem.

 

Mindreåriga

 

Starbucks ber föräldrar att övervaka sina barn när de är online.

 

Tillämplig lag

Dessa villkor styrs och kommer att tolkas i enlighet med engelsk lag och eventuella tvister som rör dessa villkor kommer exklusivt att vara föremål för jurisdiktionen för de engelska domstolarna. Företagsinformation Registrerad adress:

D. Coffee AB
Henrik Ibsens gate 60A
0255 Oslo