Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to main content

Sekretesspolicy

Uppdaterad den 4 februari 2022
 

Uppdaterad integritetspolicy 
Starbucks varumärke och rykte bygger på förtroende. Denna integritetspolicy (”Policy”) från oss beskriver hur Starbucks Sverige (D. Coffee AB, Henrik Ibsens gate 60A, 2055 Oslo) ”Starbucks” samlar in och använder kundens personliga information via webbplatser och webbaserade tjänster, inklusive Starbucks.se och genom andra webbplatser och onlinetjänster som ägs och drivs av Starbucks och som har koppling till denna Policy ( "Webbplatserna"), genom våra program och i de fysiska butikerna ("Tjänster"), samt via våra mobilaapplikationer (”Appar”), gemensamt benämnt ”kanalerna”. Den här Policyn gäller inte webbplatser och andra tjänster, som innehåller eller länkar till andra integritetspolicys. Webbplatser och tjänster som drivs tillsammans med andra samarbetspartners, kan innehålla eller länka till en gemensam policy, eller en separat integritetspolicy för våra samarbetspartners i tillägg till vår egen Policy. 

Din integritet är väldigt viktig för oss. Vi är därför angelägna om att de personuppgifter som vi samlar in om dig lagras och hanteras på ett tryggt och säkert sätt och i enlighet med gällande lagstiftning. 

Vi ber dig därför att läsa igenom informationen i denna Policy omsorgsfullt. Om du har några frågor eller funderingar kring hur vi hanterar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss. I slutet av denna policy finner du våra kontaktuppgifter. 

 

Vem är registeransvarig för behandlingen av dina personuppgifter? 

Det svenska företaget; D. Coffee AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter, som du skickar till oss och ansvarar för att behandling av dina personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning. 

D. Coffee AB
Adress: Henrik Ibsens gate 60A, 2055 Oslo
Företagsregister: Bolagsverket
Organisationsnummer: 556904-1238
Autoriserad representant: Tore Garmo
Momsregisteringsnummer: SE556904123801 

 

Laglig grund 

I vissa fall inhämtar vi ditt samtycke innan vi behandlar dina personuppgifter, såsom när vi exempelvis vill skicka ut nyhetsbrev till dig om du inte redan är kund hos oss. I andra fall kan vi med laglig grund och utan ditt samtycke lagra dina personuppgifter, såsom när det är nödvändigt för fullgörandet av avtal mellan dig och oss, när det är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet som vi har, eller när det är nödvändigt för något särskilt intresse som får anses väga tyngre. 

Varje gång vi registrerar och behandlar dina personuppgifter kommer vi att informera dig om ifall hanteringen av personuppgifterna är lagstadgat eller nödvändigt för att ingå ett avtal och om det är nödvändigt att tillhandahålla personuppgifterna och eventuella konsekvenser om du väljer att göra det. 

I de fallen där du som kund lämnat ditt samtycke till en viss behandling av dina personuppgifter, så har alltid rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. 

 

Barn 

Barn som är under 13 år tillåts inte registrera sig på Webbplatserna eller på Appar, d.v.s. våra diverse kanaler, då de är under den lagliga åldersgränsen i Sverige. För barn som är under 13 år och som ändå vill registrera sig hos oss, delta i Starbucksupplevelser eller tillställningar m.m., så tillåts behandling av barnets personuppgifter endast om och i den mån samtycke ge eller godkänns av den person som har föräldraansvaret för barnet. 

 

Vilka personuppgifter samlas in om dig som kund och varför? 

I detta avsnitt beskrivs för vilka ändamål vi behandlar personuppgifter, vilka kategorier av personuppgifter som behandlas, samt på vilken laglig grund behandlingen utförs för dig som kund hos på Starbucks Sverige. 

Vilka uppgifter som hämtas varierar beroende på hur du använder våra tjänster. Vi ber dig tillhandahålla vissa personuppgifter för att kunna leverera de produkter eller tjänster som du önskar. Exempelvis när du gör inköp, kontaktar vår kundtjänst, ber om kontakt med oss, skapar ett konto, deltar i våra event, deltar i våra marknadsaktiviteter eller kundundersökningar, deltar i våra tävlingar eller använder våra Webbplatser. 

 

Vilka personuppgifter samlar Starbucks in? 

Den e-postadress och det lösenord, som du uppger när du loggar in på ditt Starbucks-konto behandlas alltid av oss. Dessa typer av personuppgifter behandlar vi efter att du valt att dela dem med oss:

* namn
* kontaktuppgifter (t ex adress, e-post, telefonnummer)
* födelsedatum
* land
* kontoinställningar
* kundnummer 

Dessa typer av personuppgifter behandlas om du gör ett köp
* orderhistorik 

Dessa typer av personuppgifter behandlas i anslutning till dina cookies
* klickhistorik
* besöks- och surfhistorik 

 

Delar vi dina personuppgifter med tredje part? 

Dina personuppgifter som delas med tredje part behandlas enbart för att erbjuda dig de tjänster, som anges ovan och för att optimera Webbplatsen och Apparna använder vi webbplatsföretag och analysverktyg för omdömen av produkter. 

 

Rättslig grund:
Vår behandlingen av dina personuppgifter för ditt Starbucks-konto grundar sig i ditt samtycke när du skapar ditt Starbucks-konto. 

Behandlingen av dina personuppgifter i syfte att ge dig betydelsefull information grundar sig i vårt legitima intresse. 

 

Din rätt att återkalla ditt samtycke:
Du har rätt att när som helst dra tillbaka ditt samtycke till behandling av personuppgifter. Om du återkallar ditt samtycke så kommer ditt konto genast att avslutas och Starbucks kan inte erbjuda dig de tjänster som uppgivits ovan. 

 

Lagringstid:
Dina uppgifter finns lagrade hos oss, till dess att du har ett aktivt Starbucks-konto. 

Du har rätt att när som helst avsluta ditt konto, och om du väljer att göra det upphör ditt konto att existera och du betraktas som inaktiv. Vi behåller dina personuppgifter om det finns lagstadgade krav på det och om en det pågår en öppen tvist. 

Efter att ditt konto har avslutats raderas dina uppgifter. 

 

Din rätt att neka behandling av dina uppgifter:
Du har rätt att neka till behandling av dina personuppgifter som baseras på Starbucks legitima intresse genom att kontakta [email protected]. Ditt konto kommer då att raderas och vi kommer inte att kunna erbjuda våra tjänster till dig. 

 

• TÄVLING
Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas av oss, när du deltar i våra tävlingar och hanteras för att Starbucks ska kunna kontakta tävlingsdeltagarna rörande tävlingen, före och efter ett arrangemang, för att fastställa vilka tävlingsdeltagarna är, för att säkerhetsställa åldern på tävlingsdeltagarnas, för att söka upp vinnarna, samt för att sända och följa upp utskick av priser. 

 

Vi hanterar dessa typer av personuppgifter:
*namn
* kontaktuppgifter som t ex, e-postadress, adress och telefonnummer
* ålder
* information som sänds in till tävlingen 

 

Delar vi dina personuppgifter med tredje part?
Personuppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att erbjuda dig de tjänster som anges ovan till transportföretag för utsändning av priser. 

 

Rättslig grund:
Behandlingen av dina personuppgifter grundar sig i ditt samtycke när du väljer att delta i en tävling. 

Din rätt att dra tillbaka ditt samtycke:
Du har rätt att när som helst dra tillbaka ditt samtycke till behandling av personuppgifter. Om du gör det kan inte Starbucks erbjuda dig de tjänster, som anges ovan. 

 

Lagringstid:
Vi sparar dina personuppgifter i 45 dagar efter att tävlingen har avslutats.

 

UTVECKLING OCH FÖRBÄTTRING
Vi använder dina personuppgifter för att:

Bedöma värdet av, uppgradera och förbättra våra tjänster, produkter och system för alla våra kunder. Dina personuppgifter utvärderas inte för den avsikten på individuell nivå, utan all behandling sker av pseudonymiserade data. 

Detta inbegriper utvärderingar för att göra våra tjänster mer användarvänliga, t ex att anpassa användargränssnittet för att förenkla informationsflödet eller för att åskådliggöra funktioner, som ofta används av våra kunder i våra digitala kanaler och för att utveckla IT-systemen med den avsikten att öka säkerheten för våra besökare och kunder i allmänhet. 

Utvärderingarna kommer till vår nytta genom att utveckla och konstant förbättra det logistiska flödet av varor genom att beräkna köp, lager och leveranser liksom vår resurskapacitet ur ett hållbarhetsperspektiv genom att strömlinjeforma inköp och schemaläggning av leveranser. 

Uppgifterna kommer även att användas till för att kunna projektera och öppna nya butiker och lager, samt för att utveckla vårt sortiment av produkter. 

 

Dessa typer av personuppgifter behandlas, om du valt att dela dem med oss: 

* kundnummer
* födelsedatum
* land
* kontoinställningar 

 

 

Dessa typer av personuppgifter behandlas i anslutning till cookies:
* klickhistorik
* besöks- och surfhistorik 

 

Delar vi dina personuppgifter med tredje part?
Uppgifter som delas med tredje part används endast för att vi ska erbjuda dig de tjänster som anges ovan. Vi använder webbanalysföretag för att utvärdera våra kunders online-beteende på en allmän nivå. 

 

Rättslig grund:
Vi behandlar dina personuppgifter för att utveckla, uppdatera och förbättra våra tjänster och produkter, och detta grundar sig i vårt legitima intresse. 

 

Lagringstid:
Vi behåller dina uppgifter så länge som du har ett aktivt Starbucks-konto eller medlemskap. 

Efter att ditt Starbucks-konto eller medlemskapet har avslutats kommer, så raderas dina personuppgifter. 

 

Du har rätt att vägra en behandling av dina uppgifter:
Du har rätt att vägra en behandling av dina personuppgifter, som grundar sig i i Starbucks legitima intresse. Detta kan du göra genom att ta kontakt med oss via e-post till: [email protected]. Ditt konto kommer då att raderas och vi kommer inte att kunna erbjuda våra tjänster till dig. 

 

FULLGÖRANDE AV SKYLDIGHETER ENLIGT LAG
Dina personuppgifter används för att:

Vi använder dina personuppgifter för att se till att kraven i lagar, domstolsutslag och myndighetsbeslut följs. 

Det inbegriper att behandla din personuppgifter för att samla in och verifiera bokföringsuppgifter för att följa bokföringsreglerna. 

Vi behandlar dessa typer av personuppgifter:
*kundnummer
*ordernummer
*namn
*adress 

 

Delar vi dina personuppgifter med tredje part?
Dina uppgifter kommer att delas inom Starbucks Sverige (D. Coffee AB) Vi kan dela dina personuppgifter med IT-företag, som ställer lösningar inom bokföringssystem till vårt förfogande. 

 

Rättslig grund:
Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig, för att Starbucks ska kunna uppfylla sina skyldigheter enligt lag.

 

Lagringstid:
Dina personuppgifter sparas i enlighet med bokföringsreglerna i ditt land. 

 

FÖREBYGGANDE AV MISSBRUK OCH BROTT
Vi behandlar dina personuppgifter för att:

Förebygga förlust. genom att garantera att villkoren och bestämmelserna följs och för att avslöja, förebygga och förhindra olämplig användning av våra tjänster. 

Vi behandlar även dina personuppgifter genom videoövervakning, av säkerhetsskäl, för att kunna följa upp incidenter och för att förhindra och anmäla brott i våra butiker. Dina personuppgifter används för att förebygga och undersöka missbruk av våra tjänster online, förlust och bedrägerier, genom att analysera köpbeteendet online. 

 

Dessa typer av personuppgifter behandlas:
Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter:
* namn
* kontaktuppgifter, t ex adress, telefonnummer och e-postadress
* klubbmedlemskaps-ID
* kundnummer
* videoinspelningar 

 

Delar vi dina personuppgifter med tredje part?
Dina personuppgifter som delas med tredje part behandlas endast för de ändamål, som uppges ovan. Vi vidarebefordrar dina uppgifter med företag för undantagsbaserad rapportering. 

Incidenter och bedrägerier kan vidarebefordras till försäkringsbolag, rättsliga myndigheter eller lokala eller globala brottsbekämpande instanser för att utföra undersökningar. Att notera är att dessa mottagare har en oberoende rätt eller skyldighet att behandla dina personuppgifter. 

 

Rättslig grund:
Behandlingen av dina personuppgifter, för att förhindra missbruk av våra tjänster grundar sig i vårt legitima intresse. 

 

Lagringstid
Vi sparar dina uppgifter så länge som vi behöver för att förebygga och/eller rapportera bedrägerier och andra brott. Videoinspelningar sparas i enlighet med lokal lagstiftning, dock maximalt i 30 dagar. 

 

Din rätt att neka behandling av dina uppgifter:
Du har rätt att neka till behandling av dina personuppgifter som baseras på Starbucks legitima intresse genom att kontakta [email protected]. Ditt konto kommer då att raderas och vi kommer inte att kunna tillhandahålla våra tjänster till dig. 

 

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER; DELNING, TILLGÅNG OCH DINA RÄTTIGHETER M.M.:


Behandling av dina personuppgifter inom EU/EES
Starbucks, Starbucks leverantörer och samarbetspartners försöker självklart säkerhetsställa att behandlingen av dina personuppgifter som huvudregel sker inom EU/EES. Skulle en överföring av dina personuppgifter ändå ske till mottagare utanför EU/EES, försöker Starbucks verifiera att överföringen sker i enlighet med gällande lagstiftning, att det land dina personuppgifter behandlas i har en adekvat skyddsnivå i enlighet med EU kommissionens beslut, detta inkluderar att underteckna EU:s standardavtalsklausuler, att verifiera att mottagaren har antagit bindande företagsinterna regler, samt följer EU-USA och Schweiz-USA:s Privacy Shield Framework. Oberoende av i vilket land personuppgifterna behandlas i använder sig Starbucks av skäliga tekniska, legala och organisatoriska åtgärder, för att försäkra sig om att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES. Du kan alltid få en kopia av de skyddsåtgärder som Starbucks har vidtagit eller information om var dessa gjorts tillgängliga genom att kontakta oss i enlighet med uppgivna kontakuppgifter i slutet av denna policy. Du kan även ta del av standardavtalsklausulerna och mer information kring dessa, genom att klicka på följande länk: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en 

 

Vem har tillgång till dina uppgifter?
De personuppgifter vi samlar in om dig kan delas som tidigare nämnt inom Starbucks Sverige (D. Coffee AB). Det lokala Starbucksföretaget registrerar och behandlar personuppgifterna för det svenska bolagets räkning. 

Dina lagrade uppgifter hos oss kommer aldrig att vidarebefordras, säljas eller bytas ut för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Starbucks. De uppgifter som skickas vidare till tredje part, används enbart för att vi ska kunna ställa våra tjänster till ditt förfogande. Vi kan se den information vi samlar in om dig i samband med att vi får information från tredje part. 

 

Rätt till dataportabilitet:
Varje gång vi på Starbucks behandlar dina personuppgifter på ett automatiserat sätt efter ditt samtycke eller enligt ett avtal har du rätt att begära att få kopia på de uppgifter som rör dig och som är lagrade hos oss, i ett strukturerat, allmänt användbart, maskinläsbart och kompatibelt format överförd till dig eller en annan part. 

 

Dina rättigheter och val: 
Rätt till begränsning: 
Du som kund har alltid rätten att kräva en uppdatering, begränsning eller en korrigering av behandling av dina personuppgifter, genom att kontakta [email protected]. Du har alltid rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling av dina personuppgifter under dessa omständigheter: 

-Legitimerat intresse; Du kan motsätta dig behandling av dina personuppgifter som stödjer sig på Starbucks legitima intresse, om du har personliga skäl som rör förhållandet. Starbucks kommer då att begränsa alla hantering av uppgifterna under pågående utredning av legitimt intresse. Starbucks fortsätter inte att behandla personuppgifterna såvida vi inte kan visa på ett legitimt skäl till processen, som går före dina intressen och rättigheter eller på grund av rättsliga anspråk. Starbucks får dock fortsätta att hantera dina uppgifter, trots att du har satt dig emot hanteringen, om vi har tvingande berättigade grunder för hanteringen, som överväger ditt integritetsintresse. 

-Om du har gjort gällande att dina personuppgifter är oriktiga måste Starbucks inskränka all behandling av dessa uppgifter under pågående utredning av huruvida personuppgifterna är riktiga. 

-Om hanteringen av dina personuppgifterna strider mot gällande lag kan du protestera mot att personuppgifterna raderas och som alternativ kräva en inskränkning av hanteringen av dina personuppgifter 

-Vid en situation där Starbucks inte längre är i behov av personuppgifterna, men det fordras för att du ska kunna föra din talan mot rättsliga anspråk. 

-Du har rätt att invända mot att dina personuppgifter hanteras för direktmarknadsföring; i invändningen inrymmer även analyser av personuppgifter (s.k. profilering) som utförs för direktmarknadsföringsändamål: Om du gör en invändning mot direktmarknadsföring kommer vi självklart stoppa hanteringen av dina personuppgifter för det syftet, liksom stoppa alla typer av direkt marknadsföringsåtgärder. 

Följ anvisningarna för att stoppa förfrågningar i e-postmeddelanden med marknadsföring som vi skickar till dig. Du kan också kontakta Starbucks via e-post [email protected] Om du väljer att inte få marknadsföring från oss, kan vi fortfarande skicka förfrågningar som inte är marknadsföring, till exempel e-postmeddelanden om ditt konto eller nuvarande affärsrelation. 

 

Dina rättigheter.
Av dataskyddslagstiftningen följer att du som kund hos oss på Starbucks har rättigheter, såsom: 

 

Rätt till tillgång:
Du har rätt att när som helst få tillgång till information om vilka personuppgifter som Starbucks behandlar om dig. Denna information kan vara kan bland annat vilka typer av samt specifika personuppgifter som Starbucks behandlar och för vilka syften Starbuks använder personuppgifterna. 

Du kan höra av dig till oss på Starbucks, som skickar dig dina personuppgifter via e-post. 

 

Rätt till rättelse:
Du har också rätt att begära rättelse av dina personuppgifter om de är felaktiga eller ofullständiga och be oss korrigera eller komplettera dem. Har du ett konto eller ett klubbmedlemskap hos oss på Starbucks, eller på våra diverse kanaler, kan du redigera dina personuppgifter på sidorna för ditt konto och ditt medlemskap. 

 

Rätt till radering:
Du har rätt att be att få dina personuppgifter raderade eller få dem begränsade och har rätt att invända mot Starbucks behandling av dina personuppgifter. Dessa rättigheter är dock inte absoluta och har undantag under dessa omständigheter: 

-när personuppgifterna är nödvändiga för att infria ändamålet eller om det föreligger en rättslig skyldighet, som medför att Starbucks måste bevara personuppgifterna. Har en invändning gjorts och för att få fortsätta behandlar uppgifterna måste Starbucks visa att Starbucks berättigade intressen väger tyngre än ditt intresse av att inte få dina uppgifter behandlade.
-du har ett pågående ärende med kundservice
-du misstänks för att ha eller har missbrukat våra tjänster under de senaste fyra åren 

 

Hur ser vi till att din personliga information är säker?
Starbucks vidtar rimliga åtgärder för att säkerställa att det finns fysisk, teknisk och administrativ säkerhet som kan förhindra förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande och ändring av personlig information. 

Även om vi gör rimliga ansträngningar för att säkerställa din personliga information, är inga system eller former av dataöverföring via Internet eller andra offentliga nätverk helt säkra. Vi kommer självklart att informera dig, så fort det kommit till vår kännedom att ett intrång skett och dina personuppgifter inte längre ligger inom vår kontroll. 

 

Om cookies
Vi kan samla dina personuppgifter när du exempelvis använder Webbplatserna eller våra Appar. Information om din användning och vilka sidor som du besöker kan då samlas och sparas. Denna information kan vara allt från teknisk data om din enhet och internetuppkoppling som ditt operativsystem, versionen på din webbläsare, cookies, IP-adress och unika identifierare. Vid besök på våra diverse kanaler där vi erbjuder dig våra tjänster, kan olika tekniska lösningar nyttjas för att känna igen dig med den avsikten att förstå användandet, förbättra effektiviteten, får mer kunskap om våra användare och för att se om e-postmeddelandena har öppnats och lett till att användaren agerat. Detta kan ske direkt eller genom användning av tekniska lösningar från tredje part. Detta kan ske genom att vi använder oss av exempelvis cookies. 

 

Vad är en cookie?
Cookies är en liten textfil bestående av bokstäver och siffror som skickas från vår webbserver och sparas på din webbläsare eller enhet. Cookies hjälper oss bland annat att förbättra webbplatserna och gör att du får en bättre användarupplevelse. 

Vi använder cookies för att se vilka områden och funktioner som är populära och för att räkna antalet besök på Webbplatserna. Webbfyrar (webbeacons) är elektroniska bilder som kan användas på våra Webbplatser och i våra e-postmeddelanden. 

Vi kan också använda Flashcookies (LocalShared Objects). Om du vill se Flashcookies på din dator och ändra inställningarna kan du gå till: www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager.html Starbucks kan också samla in data eller anonym informatio, som inte direkt identifierar dig. 

Det finns oftast två sorters cookies, där den ena sorten sparar en textfil under en längre period, men har ett utgångsdatum. Denna cookie avser att bland annat meddela dig om vad som är nytt sedan senaste besöket. Den andra sortens cookie är en så kallad sessionscookie, som är en tillfällig cookie och som upphör när du stänger av din webbläsare eller enhet. Den kan hjälpa dig exempelvis att leta rätt på rätt språk du vill använda dig utav. En sessionscookie har inte ett utgångsdatum. 

 

Diverse cookies Starbucks kan använda sig utav: 

Sessionscookies är en kortvarig cookie som utgåt när du stänger din webbläsare eller enhet.
Varaktiga cookies är cookies som finns kvar på din dator till dess atttar bort dem eller de går ut.
Förstapartscookies är satta av webbplatsen som du besöker.
Tredjepartscookies är cookies satta av en tredjeparts webbplats. Hos Starbucks används dessa i första hand för analyser (exempelvis Google Analytics)
Liknande tekniker är tekniker som sparar information i din webbläsare eller i din enhet på ett sätt som påminner om cookies. 

 

Varför använder vi oss av cookies?
En del cookies som Starbucks använder sig utav ser till att förbättra de tjänster Starbucks erbjuder dig, medan andra cookies behövs för att Starbucks tjänster skall fungera korrekt. Starbucks använder cookies för generell analytisk information om din användning av Starbucks tjänster, såsom webbstatistik för att förbättra våra diverse kanaler. Denna insamlad information är inte åtkomlig för andra parter än Starbucks. Cookies används för att spara ändamålsenliga inställningar, så som språk och andra uppgifter och användandet av cookies möjliggör även för Starbucks att rikta betydelsefull marknadsföring till dig. 

 

Vi använder oss av Google Analytics
Som ett led i Starbucks marknadsföring analyserar Starbucks data kring användandet av våra diverse kanaler, såsom på hemsidan och våra Appar, och aktivitet på Starbucks sidor på sociala medier. Genom Google Analytics kommer vi bland annat analysera beteende för att generera mer relevanta annonser och erbjudanden, samt för att löpande fortsätta utveckla Starbucks produkter och tjänster. Google Analytics hjälper oss även att bedöma värdet av användandet av Starbucks kanaler för tjänster i anslutning till webbplatsaktiviteter och internetanvändande.

 

Möjlighet att styra användning av cookies
För att kunna använda våra tjänster fullt ut måste du godkänna cookies, och det gör du genom din webbläsares inställningar. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Du kan exempelvis välja att blockera alla cookies, välja att enbart godkänna förstapartscookies eller radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Detta innebär dock att en del av våra tjänster på de olika kanalerna möjligen inte fungerar om du blockerar eller raderar cookies. 

 

Frågor och feedback
Vi värnar om din integritet och välkomnar dina frågor, kommentarer och synpunkter som rör dina rättigheter som anges i vår integritetspolicy och integritetspraxis. 

Starbucks kundservice når du via e-post till [email protected]

 

Uppdateringar av integritetspolicyn:
Denna Policy kan komma att uppdateras från tid till annan. Vi råder dig därför att kontrollera datumet på denna Policy, när du besöker våra diverse kanaler, för att se om det har gjorts några uppdateringar eller ändringar. Vi kommer att meddela dig om eventuella ändrade versioner av Policyn, som i väsentlig grad kan påverka syftet med användningen av dina personuppgifter, ombudets identitet eller dina rättigheter.