Att vara ett ansvarsfullt företag

Vi har alltid menat att företag kan - och borde - ha en positiv inverkan på samhället.

Starbucks CEO Howard Shultz walks in field with crowds of people

Ända sedan vi öppnade första affären 1971 har vi varit oroade över att kunderna, partnerna (medarbetarna) och grannarna måste lita på oss och respektera oss. Hur? Genom att ta ansvar och göra saker som är bra för världen och för varandra.

Som goda grannar deltar vi i lokala åtgärder för att skapa mötesplatser för människor och göra positiva förändringar så ofta vi kan.

Vi hittar sätt att minimera miljöpåverkan, göra något åt klimatförändringar och inspirera andra att göra detsamma.

Vi är engagerade i att köpa och servera den högsta möjliga kvalitet på kaffe, samtidigt som vi tar ansvar för att handeln bygger på etiska normer, för att skapa en bättre framtid för bönderna.