Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to main content

Starbucks on the Record

 

Sanningen är viktig. Som svar på felaktig information delar vi med oss av fakta om vad Starbucks tror på och står för.

På Starbucks är sanning och transparens avgörande för att vi ska kunna uppfylla vårt uppdrag, hålla våra löften och leva upp till våra värderingar. Eftersom felaktig information om vårt företag sprids blixtsnabbt i en alltmer polariserad värld, anser vi att det är viktigt att svara med fakta och upprepa vår ståndpunkt i viktiga frågor. På grund av den ständiga spridningen av falsk och vilseledande information om Starbucks har vi sammanställt några av de vanligaste frågorna om varumärket - och besvarat dem med fakta.

 

 

Vad har Starbucks sagt om konflikten i Israel och Gaza?

Vår ståndpunkt är oförändrad. Starbucks står för mänsklighet. Vi fördömer våld, förlust av oskyldiga liv och allt hat och vapenskrammel.Trots falska påståenden som sprids via sociala medier har vi ingen politisk agenda. Vi använder inte våra vinster för att finansiera statliga eller militära operationer någonstans - och har aldrig gjort det.

 

Har Starbucks närvaro i Mellanöstern?

Ja, Starbucks har funnits i Mellanöstern i över 20 år. Cirka 19 000 Green Apron Partners (anställda) i hela regionen betjänar miljontals kunder varje dag. Den lokala affärspartnern Alshaya Group driver nästan 2000 Starbucks-butiker i Mellanöstern och Nordafrika. I regionen har vi för närvarande endast butiker i Bahrain, Egypten, Jordanien, Kuwait, Libanon, Marocko, Oman, Qatar, Saudiarabien, Turkiet och Förenade Arabemiraten.

Trots falska påståenden som sprids via sociala medier har vi ingen politisk agenda. Vi använder inte våra vinster för att finansiera någon regering eller militära operationer någonstans - och har aldrig gjort det.

 

Är Starbucks en politisk organisation?

Nej, vi har ingen politisk agenda. Vi använder inte våra vinster för att finansiera statliga eller militära operationer någonstans - och har aldrig gjort det.

 

Vad har Starbucks sagt om felaktig information på sociala medier?

Falska påståenden om vilka vi är och vad vi står för sprids via sociala medier. Denna felaktiga information har lett till isolerade våldshandlingar och vandalism i vissa butiker runt om i världen. Det är mycket viktigt att vi klargör vad som har hänt.

 

Varför stämde Starbucks Workers United?

Starbucks vidtog rättsliga åtgärder för att skydda våra partners och butiksverksamhetens säkerhet och för att Workers United inte ska missbruka Starbucks namn och logotyper när de uttrycker sina åsikter. 
I början av oktober publicerades uttalanden om konflikten i Mellanöstern på sociala medier med hjälp av vår företagslogotyp och vårt namn, som sedan felaktigt tillskrevs Starbucks istället för Workers United och dess medlemsförbund/representanter.

Att dessa uttalanden felaktigt tillskrevs Starbucks har skapat förvirring och lett till hot mot våra partners, skador på våra butiker och uppmaningar till bojkott.

För att vara tydlig respekterar Starbucks andras rätt att uttrycka sina egna åsikter om konflikten i Mellanöstern och andra politiska och sociala frågor. Starbucks godkänner dock inte att Starbucks namn och logotyper missbrukas när dessa åsikter uttrycks.

 

Vad händer med Starbucks och fackföreningarna?

Våra partners är kärnan i vår verksamhet, och vi är fast beslutna att ge varje person som bär det gröna förklädet en bro till en bättre framtid.

För de partners som har valt att fritt ansluta sig till fackföreningar och förhandla kollektivt innebär uppfyllandet av detta löfte att vi arbetar seriöst för att utveckla förhandlingarna mot första avtal som tillgodoser de unika behoven i varje fackföreningsrepresenterad butik.

År 2023 godkände en majoritet av aktieägarna en resolution som krävde en oberoende tredjepartsbedömning av Starbucks engagemang för principerna om föreningsfrihet och rätten till kollektivförhandlingar. Bedömningen är direkt och tydlig: det finns inga bevis för att Starbucks har, eller har använt, en "antifacklig spelbok".

Den bekräftar att företaget konsekvent har försäkrat sina partners om att Starbucks respekterar deras rätt att organisera sig kollektivt genom rättvist genomförda val. Utvärderingen drar också slutsatsen att Starbucks inte har haft för avsikt att avvika från principerna om föreningsfrihet och rätten till kollektiva förhandlingar. Det finns saker som företaget kan, och bör, göra för att förbättra sina uttalade åtaganden och sin efterlevnad av dessa viktiga principer.

Under det senaste året har företaget nått ett tredje kollektivavtal i Kanada med United Steelworkers, och förhandlingar pågår med andra representerade butiker i Kanada. I USA kontaktade Starbucks dessutom Workers United - på uppdrag av representerade partners - för att be dem att arbeta med företaget för att bryta dödläget och gå med på en kollektivförhandlingsprocess med det hoppfulla målet att nå avtal 2024.