Att vara ett ansvarsfullt företag

Vi har alltid menat att företag kan - och borde - ha en positiv inverkan på samhället.

Starbucks CEO Howard Shultz walks in field with crowds of people

Ända sedan vi öppnade första affären 1971 har vi varit oroade över att kunderna, partnerna (medarbetarna) och grannarna måste lita på oss och respektera oss. Hur? Genom att ta ansvar och göra saker som är bra för världen och för varandra.

Som goda grannar deltar vi i lokala åtgärder för att skapa mötesplatser för människor och göra positiva förändringar så ofta vi kan.

Vi hittar sätt att minimera miljöpåverkan, göra något åt klimatförändringar och inspirera andra att göra detsamma.

Our success is linked to the success of the farmers and suppliers who grow and produce our products.

Whether it’s coffee, tea, cocoa or manufactured goods, we’re committed to offering ethically sourced, high-quality products. We take a comprehensive approach to ethical sourcing, including economic, social and environmental standards; on-the-ground farmer support and open-source agronomy; industry collaboration; and community development programs. This is an investment in our supply chain and in the livelihoods of the farmers and suppliers with whom we work, as well as in their communities.