Vem skapar den?

Barista Making Starbucks Espresso

Våra baristas har fått omfattande träning, och det är deras passion och engagemang som bestämmer om kaffet är bra eller om det är perfekt. Ända sedan upplärningen började, underströks att "det sista steget är vad vi måste ta hand om". Det påminner oss om att oavsett hur bra bönorna är, hur rostat kaffet är och hur bra verktygen är, är det upp till oss att göra koppen precis som du vill ha den. Säg om din kopp inte är så som du vill ha den, så gör vi om den åt dig.