Energibesparingar

Energiförbrukningen i butikerna står för cirka 80% av våra totala koldioxidutsläpp.

Starbucks Water And Energy Conservation

Det gör det till vår största enskilda klimatbelastning - och det största möjligheten vi har att göra betydande förbättringar. Att spara energi och öka effektiviteten är två viktiga åtgärder vi kan vidta för att minska påverkan på klimatförändringen.

Vårt mål

Vi är engagerade i att minska energiförbrukningen med 25% och täcka 100% av energiförbrukning med förnybar energi innan 2015.

Vad vi har gjort

Under de senaste åren har vi gjort betydande framsteg när det gäller att förstå och utveckla nya strategier för att minska energiförbrukningen. Vi fortsätter att investera i förnybar energi för att kompensera för strömmen som används i våra egna butiker i USA och Kanada och har börjat jobba med våra marknader runt om i världen för att hitta ytterligare förnybara lösningar. Vi investerar också i ny belysning och effektivitet av VVS-system (uppvärmning, ventilation och kylning) och annan utrustning.

De närmaste åren kommer att användas för testning, förädling och planering så vi är väl förberedda för att uppnå målen för 2015. Vi är optimistiska över framtiden och kommer att hålla dig informerad om framstegen.

But this doesn’t mean that we should aim lower. We’ve frequently asked ourselves and our key stakeholders if leadership is best reflected by setting aspirational targets that we may not fully achieve or by achieving 100% of targets whose path is fully defined the day they are set. As a company with constant innovation at our core, we choose to be aspirational, and to use these challenges to provide us with important learning opportunities to inform our next steps. We will continue to look for innovative solutions to further improve the energy performance or our stores, even while experiencing major transformations in our business.

Investing in Renewable Energy

In addition to reducing our energy use, we are also focused on advancing renewable energy sources through our purchasing practices. For 2014, we remained one of the Environmental Protection Agency’s top ten purchasers of renewable energy in the U.S.

The Green-E certified Renewable Energy Certificates (RECs) we purchase encourage the development of new clean-energy sources by providing wind-farm owners with additional revenue. This, in turn, helps the wind farmers sell electricity at prices competitive with power plants that use fossil fuels. We are proud to be on track to purchase RECs equivalent to 100% of the energy used in our U.S. and Canada company-operated stores by the end of 2015. We are also working with our international market partners to identify and plan for purchasing more locally relevant renewable energy.