Miljömedvetenhet

Vi delar våra kunders miljöåtagande

Och vi tycker att det är viktigt att bry sig om världen och att arbeta med och uppmuntra andra att göra detsamma. Som ett företag som är beroende av en jordbruksprodukt, är detta viktigt för affärsverksamheten. Och som människor som bor på jorden, är det helt enkelt något som man är förpliktat att göra.

Vi är stolta över de ansträngningar vi har gjort för att bli mer energieffektiva och vi är engagerade i att ytterligare minska energiförbrukningen och använda förnybara energikällor för att minska påverkan på planeten.

Läs mer om energibesparing

Vi måste alla vara försiktiga med en av de mest värdefulla naturresurserna, och vi utvärderar designen av butiker, utrustning och drift för att hitta sätt att minska mängden vatten vi använder.

Läs mer om att minska vattenförbrukningen