Starbucks om problemen

Vi tycker att det är viktigt att ta ställning till frågor som stöder vår verksamhet, och för att det är så vi är och hur vi arbetar.

Det är därför vi tror att vi har ett ansvar att föra en politik som inte bara är till gagn för vår verksamhet, utan också för de partners (anställda) och de samhällen som vi är en del av.

Dokumenten nedan visar vår syn i olika frågor som sträcker sig från att vi stöder sjukvårdsreformen som gör det möjligt för oss att fortsätta att ge råd med försäkring för att parterna, behovet av att göra något åt klimatförändringarna så att vi kan köpa kaffe vi behöver som en del av vår affärsverksamhet.