Rättvist te

Som medlem i Ethical Tea Partnership arbetar vi med andra köpare för att förbättra villkoren i teindustrin.

Varumärket Tazo är dedikerat till att erbjuda kunderna unika, högkvalitativa blandningar. Vi stödjer de samhällen som producerar ingredienser för Tazo® te genom projekt CHAI (Community Health och Advancement Initiative), som är ett samarbetsprojekt med Mercy Corps. Detta projekt är inriktat på behoven hos te- och kryddodlande samhällen när det gäller hälso- och sjukvård, ungdomsengagemang och ekonomiska framsteg. Från och med 2003 har Starbucks och våra leverantörer bidragit med 2,4 miljoner US-dollar till CHAI-projektet, inklusive 530.000 dollar under räkenskapsåret 2008. Vid utgången av räkenskapsåret 2011 godkände Starbucks Foundation att 750 00 dollar skulle gå att finansiera CHAI-projekt för de tre nästkommande åren.

Endast under de senaste två åren har CHAI-projektet bidragit till att förbättra levnadsstandarden för mer än 28.000 invånare i regionerna Darjeeling och Assam i Indien och Alta Verapaz i Guatemala.