Miljömedvetenhet

Vi delar våra kunders miljöåtagande

Och vi tycker att det är viktigt att bry sig om världen och att arbeta med och uppmuntra andra att göra detsamma. Som ett företag som är beroende av en jordbruksprodukt, är detta viktigt för affärsverksamheten. Och som människor som bor på jorden, är det helt enkelt något som man är förpliktat att göra.

Energi

Closeup of Starbucks light fixture

Vi är stolta över de ansträngningar vi har gjort för att bli mer energieffektiva och vi är engagerade i att ytterligare minska energiförbrukningen och använda förnybara energikällor för att minska påverkan på planeten.

Vatten

Hands wash coffee scoop in a sink

Vi måste alla vara försiktiga med en av de mest värdefulla naturresurserna, och vi utvärderar designen av butiker, utrustning och drift för att hitta sätt att minska mängden vatten vi använder.

Hållbar design

Coffeebar - LEED Certificatied Green Stores

Vi gör våra butiker så hållbara som möjligt med hjälp av hållbart byggmaterial och energieffektiv design för att minska miljöpåverkan.

Klimatförändringar

Crops on a foggy hillside

Klimatförändringarna utgör ett allvarligt hot mot världens kaffebryggande regioner, och vi följer aktivt upp strategier för att ta itu med denna fråga och hjälpa bönderna att begränsa effekterna.